Farní muzeum Kondrac

Měsíc Den Čas
Duben, květen, září, říjen so-ne, svátky po telefonické dohodě
červen-srpen út-pa po telefonické dohodě
so-ne po telefonické dohodě

Expozice

Pokud zavítáte do malé vesničky nesoucí název Kondrac, budete mít příležitost navštívit unikátní Farní muzeum ukrývající tři expozice. První a zároveň největší expozice se nachází přímo v budově muzea a zobrazuje život venkovského duchovenstva na přelomu 19.a 20.století. Shlédnete kuchyň s kachlovými kamny, osobní pokoj pana faráře, farní sál, kancelář, chlebovou pec i zrekonstruované půdní prostory. Další dvě expozice jsou nainstalovány v budově bývalé márnice, které se nachází na hřbitově v těsné blízkosti kostela sv. Bartoloměje. Zní to strašidelně, ale rozhodně se nemusíte bát. V jedné místnosti naleznete údaje o historii kondrackého kostela, maketu původního románského kostelíčku a model obce, jak pravděpodobně vypadala v roce 1841. Druhá místnost ukrývá informace týkající se pohřbívání. Je to pravda smutné téma, ale o to zajímavější.

Historie

Objekt fary sloužil k výkonu církevní správy a zároveň byl i obydlím správce farnosti a jeho personálu.Vzhledem k tomu, že fara fungovala jako samostatná a ekonomicky soběstačná jednotka, byl součástí farního areálu i hospodářský dvůr, stáje, stodola, chlévy a kurník. Zahrada sloužila pro pěstování ovoce, zeleniny, bylinek a především květin k výzdobě kostela. Interiér je uspořádán do dvojtraktové dispozice. Uprostřed východního traktu leží vstupní síň, ze které je přístupna většina dalších místností v budově. Největší místnotí je bývalý farní sál.

Farní sál sloužil k reprezentativním účelům farnosti, jako byly slavnostní shromáždění, pořádání hostin a příjímání významných návštěv. S tímto účelem souviselo i vybavení náročnějším nábytkem, velkým jídelním stolem, příborníkem, skleníkem apod. V jižná části kondracké fary se nachází dvojice menších místností, z nichž jihovýchodní sloužila od začátku 19. století jako kuchyně. Původně byla asi o třetinu menší a byla nejspíše využívána jako pokoj kaplana. Původní umístění kuchyně se nacházeno v dnešní místnosti dílny. Tento klenutý prostor prostupoval celou šíří budovy. U jeho jižní stěny se zachovalo těleso chlebové pece. Druhá místnost v jihozápadním nároží sloužila jako soukromý pokoj faráře.V současné době je vybaven nábytkem z přelomu 19. a 20.století.

Ze vstupní síně je dále přístupná místnost, kde se nachází farní kancelář, která fungovala jako úřad a archiv. Základem chodu farní kanceláře bylo vedení matrik – křestní, oddací a úmrtní. Často připravovala pro státní správu seznamy či statistiky např. nově narozených, zemřelých, nemanželských dětí, branců nebo očkovanců. Součástí práce bylo i vedení archivu, kde se shromažďovaly kromě důležitých úředních spisů také odborné knihy nezbytné k úřadování (právní předpisy, kodexy, občanské zákoníky...). V místech, kde jsou v současnosti zřízeny toalety, byl původně nečleněný prostor spižní komory. Ten byl později rozdělen a sloužil také jako čeledník. Půda farní budovy byla pravděpodobně užívána jako sýpka a moučnice, avšak mohla sloužit i jako místo ke spaní pro čeleď.

Dílny

Při běžné návštěvě Farního muzea má každý návštěvník možnost vyzkoušet si výrobu svíček z včelího vosku, získat zkušenosti s technikou výroby ručního papíru nebo si na památku odnést osobně natištěný obrázek s dobovou tematikou svatých. Pro školy nebo organizované zájezdy můžeme po předchozí dohodě zajistit např. batikování triček, výrobu tahaných svíček, malování na sádrové odlitky. V době velikonoční nabízíme pletení pomlázek, malování vajíček voskem nebo výrobu dalších dekorací.